Primăria Uivar județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2018)

13/12/2018 Hotararea nr.46 privindconstatareaapartenenteiunordrum

13/12/2018 Hotararea nr.45 privindrectificareabugetuluilocalpeanu

13/12/2018 Hotararea nr.44 privindaprobareastrategieianualedeachi

13/12/2018 Hotararea nr.43 privindaprobareaaprincipalilorindicato

13/12/2018 Hotararea nr.42 privindaprobareaachizitieideserviciiin

12/11/2018 Hotararea nr.41 privindaprobareaproiectuluireteleiscol

12/11/2018 Hotararea nr.40 privindrectificareabugetuluilocalpeanu

12/11/2018 Hotararea nr.39 privindaprobareaasocieriicomuneiuivari

15/10/2018 Hotararea nr.38 privindmodificareainventaruluibunurilo

15/10/2018 Hotararea nr.37 privindaprobareastudiuluidefezabilitat

24/09/2018 Hotararea nr.36 privindaprobareaacordariiunorsumedeban

24/09/2018 Hotararea nr.35 privindutilizareaexcedentuluibugetului

24/09/2018 Hotararea nr.34 privindaprobareaplanuluianualdeavoluti

24/09/2018 Hotararea nr.33 privindincludereadenoimijloacefixeinan

24/09/2018 Hotararea nr.32 privindstabilireaunornormativedecheltu

24/09/2018 Hotararea nr.31 privindrectificareabugetuluilocalpeanu

26/07/2018 Hotararea nr.30 privindtrecereaindomeniulprivatalcomun

26/07/2018 Hotararea nr.29 privindinterzicereacirculatieicarutelo

26/07/2018 Hotararea nr.28 privindinstituireataxeispecialedesalub

28/06/2018 Hotararea nr.27 privindaprobarearegulamentuluiprivinda

28/06/2018 Hotararea nr.26 privindtrecereaindomeniulprivatalcomun

28/06/2018 Hotararea nr.25 privindmajorareasuprafeteicimitiruluid

28/06/2018 Hotararea nr.24 privindaprobareacofinantariiproiectulu

28/06/2018 Hotararea nr.23 privindaprobareaamenajamentuluipastora

22/05/2018 Hotararea nr.22 privinddezlipireaterenurilorimpadurite

22/05/2018 Hotararea nr.21 privindaprobareacontuluianualdeexecuti

22/05/2018 Hotararea nr.19 privindutilizareaexcedentuluibugetului

22/05/2018 Hotararea nr.20 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

24/04/2018 Hotararea nr.18 privindatribuireaunorterenuripentrucon

24/04/2018 Hotararea nr.17 privindaprobareareteleiscolareaunitati

24/04/2018 Hotararea nr.16 privindaprobarearegulamentuluideorgani

15/03/2018 Hotararea nr.15 privindaprobareaincheieriiunuicontract

15/03/2018 Hotararea nr.14 privinddezlipireaterenuluisituatinintr

15/03/2018 Hotararea nr.13 privindaprobareaagendeiculturalsportiv

27/02/2018 Hotararea nr.12 privindorganizareapasunatuluiincomunau

27/02/2018 Hotararea nr.11 privindretragereadreptuluidefolosintag

27/02/2018 Hotararea nr.10 privindatribuireaunorterenuripentrucon

27/02/2018 Hotararea nr.9 privindaprobareabugetuluilocalpeanul201

27/02/2018 Hotararea nr.8 privindactualizareaexcedentuluibugetulu

26/02/2018 Hotarare privind constatarea

30/01/2018 Hotararea nr.7 privindaprobareaplanuluideactiunisilucr

30/01/2018 Hotararea nr.6 privindactualizareavaloriiactivelorfixe

30/01/2018 Hotararea nr.5 privindaprobareastrategieianualedeachiz

30/01/2018 Hotararea nr.4 privindunificareaunorparcelecadastralep

30/01/2018 Hotararea nr.3 privindtrecereainproprietateaprivataaco

30/01/2018 Hotararea nr.2 privindaprobareaplanuluianualdeocuparea

30/01/2018 Hotararea nr.1 privindaprobareaorganigrameiaparatuluid