Primăria Uivar județul Timiș

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

24/06/2019 Hotararea nr.25 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

24/06/2019 Hotararea nr.24 privind aprobarea caietului de sarcini privind reactua

24/06/2019 Hotararea nr.23 privind aprobarea modificarii tarifelor practicate

30/05/2019 Hotararea nr.22 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - econ

30/05/2019 Hotararea nr.21 privind trecerea in domeniul privat si dezlipirea terenului

30/05/2019 Hotararea nr.20 privind diminuarea suprafetei de la imobilul cu nr.131

30/05/2019 Hotararea nr.19 privind modalitatea de getionare a ambalajelor

30/05/2019 Hotararea nr.18 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului

16/04/2019 Hotararea nr.17 privind aprobarea schimbarii destinatiei si categorei

16/04/2019 Hotararea nr.16 privind utilizarea excedentului

16/04/2019 Hotararea nr.15 privind bugetul local

29/03/2019 Hotararea nr.14 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta

29/03/2019 Hotararea nr.13 privind trecerea in domeniul privat al com uivar

29/03/2019 Hotararea nr.12 privind aprobarea agendei cultural - sportive si de tineret

01/03/2019 Hotararea nr.10 privind programul pentru scoli

01/03/2019 Hotararea nr.11 privind utilizarea excedentului bugetului local

28/02/2019 Hotararea nr.9 privind aprobarea compensarii chiriei restante cu contr

28/02/2019 Hotararea nr.8 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asup

28/02/2019 Hotararea nr.7 privind aprobarea concesionarii teren cf 400549

28/02/2019 Hotararea nr.6 privind aprobarea setului de date si informatii

25/01/2019 Hotararea nr.5 privind salarizarea personalului platit din bugetul local

07/01/2019 Hotararea nr.4 privind aprobarea planului de actiune si lucrari perso

07/01/2019 Hotararea nr.3 privind aprobarea modificarii tarifelor d salubrizare

07/01/2019 Hotararea nr.2 privind stabilirea locurilor de amplasare a statiilor

07/01/2019 Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului