Primăria Uivar județul Timiș

Raport de evaluarea implementarii legii nr.52/2003 peanul 2017