Primăria Uivar județul Timiș

Raport de evaluarea implementarii legii nr.544/2001 peanul 2017