Primăria Uivar județul Timiș

Programul de incurajare a consumului de fructe in scoli

Caiet de sarcini programul de incurajare a consumului de fructe in scoli 2010[1].pdf

CAIET DE SARCINI PENTRU PROGRAMUL DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI

Legislaţie aplicată:

 1. OUG 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli;

 2. OMADR 85/2010 pentru aprobarea specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli;

 3. Regulamentul CE 1580/2007 privind standardele de comercializare pentru mere;

 4. Regulamentul CE 1521/2008 de modificare a regulamentului 1580/2007;

 5. Regulamentul CE 288/2009, anexa III- cerinţe minime afiş privind programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli.

Beneficiarii acestui program sunt elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, doar pentru zilele de şcoală rămase până la încheierea anului şcolar 2009-2010.

Numărul de elevi care vor beneficia zilnic acest program pe raza comunei şi a satelor aparţinătoare este de 242 eleviX20 zile=4.840 buc. mere, circa 450-500kg

Modul de distribuţie este următorul:

 • oraşe şi municipii distribuţie zilnică

 • în localităţi aflate la maxim 50 de km de sediul furnizorului distribuţia va fi bisăptămânală

 • în localităţi aflate la o distanţă mai mare de 50 de km de sediul furnizorului distribuţia va fi săptămânală.

 • Pentru transport şi distribuţie se vor utiliza autovehicule care să asigure integritatea merelor până la destinatar (şcoală).

 • Distribuţia merelor se va face doar de persoane având cunoştinţe minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite în acest sens şi având efectuat controlul medical periodic.

Calitatea merelor:

 • Merele furnizate vor fi între 90 şi 150 de grame, încadrate la categoria I

şi/sau la categoria a II-a conform standardului de comercializare pentru

mere prevăzut în anexa I partea B „Standarde specifice de comercializare”

partea 1 la Regulamentul CE nr. 1580/2007

 • Merele trebuie să respecte standardele de calitate şi de marcare prevăzute în anexa I partea B „Standarde specifice de comercializare”, partea I: „Standard de comercializare pentru mere” din regulamentul CE 1580/2007, astfel cum a fost modificat şi completat prin regulamentul CE 1221/2008.

 • Merele trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără materii străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, să reziste la transport şi la manipulare.

 • Loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de mere în şcoli vor fi însoţite de buletine de analiză privind conţinutul de pesticide, nitriţi, nitraţi, sau alţi contaminanţi.

 • Pentru depozitare şcolile vor asigura şi vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea merelor în condiţii de igienă.

Prezentarea merelor se va face în ambalaje care să permită numărarea cu uşurinţă a bucăţilor. Pe ambalaj trebuie inscripţionate următoarele :

 • denumirea produsului

 • cantitatea netă

 • condiţii de depozitare

 • denumirea şi adresa producătorului sau a distribuitorului

 • menţiune privind lotul

 • menţiunea „Produs distribuit gratuit conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2010. Este interzisă comercializarea.”

 

Valoarea maximă a unui măr este de 0,3 lei / elev / zi, dar nu poate depăşi preţul de vânzare al fructelor.

 

Întocmit,

Promotor local

Toma Marinel