Primăria Uivar județul Timiș

Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități", proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020